Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2019
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k službe systému ASPI
ZM-20032-2020
0,00 € Wolters Kluwer SR s. r. o. Slovenská akadémia vied
23. December 2019
DAROVACIA ZMLUVA
20191210_Lomtec
1 500,00 € Lomtec.com a.s. (darca) Slovenská akadémia vied (obdarovaný)
23. December 2019
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
20191219_usav_ozusav
Doplnená
0,00 € Základná orgamzácia Odborového zväzu pracovníkov SAV (odborová organizácia) Slovenská akadémia vied - Úrad SAV (zamestnávateľ)
23. December 2019
Rámcová poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel podľa VPP HAV 16
9059802436
0,00 € Generali Poisťovňa, a. s. Slovenská akadémia vied
20. December 2019
Príkazná zmluva
46/2019
100,00 € Dr. Hynek Beneš Slovenská akadémia vied
17. December 2019
Sponzorska zmluva
sponzorska_softip
1 500,00 € Softip, a.s. Slovenská akadémia vied
17. December 2019
Príkazná zmluva
45/2019
100,00 € Dr. Ferenc Simon Slovenská akadémia vied
16. December 2019
Príkazná zmluva
43/2019
100,00 € Prof. RNDr. Dalibor Kodrík, CSc. Slovenská akadémia vied
16. December 2019
Príkazná zmluva
44/2019
100,00 € Prof. Dr. Thomas von Zglinicki Slovenská akadémia vied
13. December 2019
Príkazná zmluva
39/2019
0,00 € Dr. Jason M. Tennessen Slovenská akadémia vied
13. December 2019
Príkazná zmluva
41/2019
100,00 € Dr. Enzo Ferrara Slovenská akadémia vied
13. December 2019
Príkazná zmluva
42/2019
100,00 € Dr. Aleksandar Pačevski Slovenská akadémia vied
13. December 2019
Príkazná zmluva
38/2019
100,00 € Prof. Fidler Slovenská akadémia vied
13. December 2019
Príkazná zmluiva
40/2019
100,00 € Prof. Maria Dominguez Slovenská akadémia vied
12. December 2019
Poistná zmluva
2405939987
0,00 € Generali Poisťovňa, a. s. (poisťovateľ) Slovenská akadémia vied (Poistený)
11. December 2019
Príkazná zmluva
36/2019
100,00 € prof. PhDr. Hugh LeCaine Agnew Slovenská akadémia vied
11. December 2019
Príkazná zmluva
37/2019
100,00 € Dr. Joseph L. Garrett Slovenská akadémia vied
11. December 2019
Zmluva o dodávke energií
1/5100000587/2020-2023
Doplnená
0,00 € ZSE Energia, a. s. Slovenská akadémia vied
10. December 2019
Špecifikácia Služby Business TV_Trenčianske Teplice
SPP-1909-19090001151-7
760,32 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied
10. December 2019
Špecifikácia Služby Business Internet_Trenčianske Teplice
SPP-1909-19090001151-5
597,60 € SWAN, a. s. Slovenská akadémia vied