Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z51/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
30. November 2020
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenie a iné zmluvné dojednania
Z50/2020/ÚGBR
0,00 € DHL Express (Slovakia) spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
27. November 2020
Zmluva o poskytovaní prepravných služieb DHL Express č. COMET_1-877AHMF
Z49/2020/ÚGBR
0,00 € DHL Express (Slovakia) spol. s r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
13. November 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z48/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Vasilii Shapkin Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
3. November 2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z47/2020/ÚGBR
15 558,00 € Juraj Jamrich Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z42/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Diana Hačkuličová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z41/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Zuzana Gajdošová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z43/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Simona Klačanová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z46/2020/ÚGBR
0,00 € Mgr. Veronika Mikitová Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z44/2020/BÚ
0,00 € Mgr. Michaela Michalková Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
28. Október 2020
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste doktoranda
Z45/2020/ÚGBR
0,00 € Mgr. Shubhi Mishra Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z36/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z38/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z35/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z37/2020/BÚ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda o doktorandskom štúdiu s externou vzdelávacou inštitúciou
Z40/2020/ÚGBR
0,00 € Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
26. Október 2020
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
Z39/2020/ÚGBR
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14. Október 2020
Servisná zmluva
Z34/2020/ÚGBR
0,00 € Slovak Parcel Service s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
8. Október 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve číslo PZS/123/2008
Z33/2020/BÚ
0,00 € Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
23. September 2020
Zmluva o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie projektu č. APVV-19-0134
23/UEL/2020
6 613,00 € Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV