Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. November 2023
Mandátna zmluva č. 03/2023/Hu
72
55,00 € Ing. Peter Huray Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné
27. Október 2023
Nájomná zmluva KCE: 014/23
71
0,00 € Jednotný majetkový fond zväz odborových organizácií v SR Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné
19. Október 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
70
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné
15. Jún 2023
Dohoda č.1/2023 o použití cestného motorového vozidla
69
0,00 € Mgr. Mariana Čukalovská Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné
30. Marec 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
68
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovesnsku pri CPP Humenné Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné
13. Marec 2023
Zmluva o výpožičke č. 5/23 uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
5/23
0,00 € Slovenská republika - Spojená škola internátna, Komenského 3, Humenné Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné
13. Marec 2023
Zmluva o výpožička č. 5/2023
67
0,00 € SR - Spojená škola internátna Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné
2. Marec 2023
Zamestnávateľská zmluva
66
0,00 € Stabilita, d.d.s., a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné
28. Február 2023
Zamestnávateľská zmluva
65
0,00 € Tatra banka, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4, Humenné
10. Január 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
64
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Centrum poradenstva a prevencie, Mierová 65/4,Humenné