Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/982/IV/FIF/TAJ
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta UK v Bratislave (prenajímateľ) Slovenská akadémia vied (nájomca)
15. Máj 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240515_Ullah
0,00 € Dr. Sami Ullah Slovenská akadémia vied
15. Máj 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240515_Mavlonov
0,00 € Mgr. Alisher Mavlonov Slovenská akadémia vied
14. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
26/2024
29 068,90 € Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v.v.i. Slovenská akadémia vied
14. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
26/2024
29 086,90 € Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Slovenská akadémia vied, v. v. i. Slovenská akadémia vied
14. Máj 2024
KÚPNA ZMLUVA
20240513-SAV-TECH
0,00 € TECHNISERV, s. r. o. Slovenská akadémia vied
10. Máj 2024
Zmluva o krátkodobom nájme motorového vozidla
20240510_EUSAV-USAV
0,00 € Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i. (prenajímateľ) Slovenská akadémia vied (nájomca)
2. Máj 2024
Kúpna zmluva č. ZM1/2024-09
ZM1/2024-09
4 320,00 € Novogal a. s. Slovenská akadémia vied
29. Apríl 2024
DODATOK č. 7 k Zmluve o partnerstve
12_24
0,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i. + 6 ďalších Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní
20240425_Hromníková
720,00 € Mgr. Hromníková Dominika Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní
20240425_Sendi
560,00 € Mgr. Hemen Sendi, PhD. Slovenská akadémia vied
26. Apríl 2024
ACCOMMODATION AGREEMENT
20240225_Hassan
630,00 € Ahmed Ibrahim Abdelhamid Hassan Slovenská akadémia vied
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
ZM1/2024-07
120,00 € JUDr. Antonia Štaffová Slovenská akadémia vied
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
ZM1/2024-08
70,00 € Ing. Tomáš Jakubík Slovenská akadémia vied
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZM1/2024-05
82 237,20 € Miloš Dobda - MIDO Slovenská akadémia vied
4. Apríl 2024
Consortium Agreement
20240326_Consortium Agreement
0,00 € Agroecology Slovenská akadémia vied
3. Apríl 2024
Kúpna zmluva
ZM1/2024-04
50,00 € Zdena Kapišinská Slovenská akadémia vied
2. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení stravovania a benefitov v súlade s VOP STR_K a Zmluvou
20240327-UpDa-SAV00037869
0,00 € Up Dájeuner, s.r.o. Slovenská akadémia vied
29. Február 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí fin. prostr. c. 1237/02/03 - SASPRO 2
38/2024
0,00 € Filozofický ústav SAV , v.v.i. Slovenská akadémia vied
27. Február 2024
Príkazná zmluva
37/2024
0,00 € prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. Slovenská akadémia vied