Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
December
2015
Licenčná zmluva č. 694/2015
694/2015
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18.
December
2015
Poistná zmluva, Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 683/2015
683/2015
104,55 € Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18.
December
2015
Návrh poistnej zmluvy pre havarijné poistenie motorových vozidiel - produkt č.571 č. 684/2015
684/2015
378,42 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18.
December
2015
Kúpna zmluva č. 690/2015
690/2015
0,00 € Ján Bartoš Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18.
December
2015
Komisionárska zmluva č. 688/2015
688/2015
0,00 € Peter Girgoško Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18.
December
2015
Dodatok č. 1 Ku Kolektívnej zmluve pre zamestnancov ÚĽUV uzatvorenej dňa 19.12. 2014 č. 689/2015
689/2015
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Ústredí ľudovej umeleckej výroby Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18.
December
2015
Komisionárska zmluva č. 687/2015
687/2015
0,00 € Alžbeta Miškovičová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
18.
December
2015
Zmluva o vytvorení diela a licencia k dielu č. 693/2015
693/2015
0,00 € Marcela Glevická Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
December
2015
Komisionárska zmluva č. 685/2015
685/2015
0,00 € Radomír Remenár Ústredie ľudovej umeleckej výroby
16.
December
2015
Komisionárska zmluva č. 686/2015
686/2015
0,00 € Šimon Dúbrava Ústredie ľudovej umeleckej výroby
15.
December
2015
Komisionárska zmluva č. 679/2015
679/2015
0,00 € Viliam Meško Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.
December
2015
Zmluva o spolupráci č. 675/2015
675/2015
30,00 € Zdenka JURKOVIČOVÁ Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.
December
2015
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 676/2015
676/2015
0,00 € Jozef Tomčala Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.
December
2015
Nájomná zmluva a licenčná zmluva č. 670/2015
670/2015
150,00 € Milada Sabolová Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.
December
2015
Zmluva o spolupráci č. 673/2015
673/2015
30,00 € Monika KEPIČOVÁ Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.
December
2015
Zmluva o spolupráci č. 674/2015
674/2015
30,00 € Ing. Jana ČATLOŠOVÁ Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.
December
2015
Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov č. 669/2015
669/2015
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Ústredie ľudovej umeleckej výroby
10.
December
2015
Zmluva o spolupráci č. 672/2015
672/2015
30,00 € Alena HLUCHÁŇOVÁ Ústredie ľudovej umeleckej výroby
9.
December
2015
Kúpna zmluva č. 668/ 2015
668/2015
0,00 € Peter Bláha Ústredie ľudovej umeleckej výroby
4.
December
2015
Dohoda o skončení platnosti Kúpnej zmluvy č. Z201538786_Z 667/2015
667/2015
0,00 € Trend Hygiena, s.r.o. Ústredie ľudovej umeleckej výroby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »