Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
52023
90,00 € Obec Čierna Lehota SAD Prievidza, a.s.
2. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
23/09/010/22
0,00 € Obec Čierna Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
5. Apríl 2023
Darovacia zlmuva
Darovacia zmluva
0,00 € Obec Čierna Lehota Základná škola s materskou školou, Slatina nad Bebravou 154
4. Apríl 2023
Darovacia zmluvu
202301
304,80 € Obec Čierna Lehota Základná škola s materskou školou Slatina nad Bebravou
11. Február 2023
Darovacia zmluva
ZML-3-63/2021-230 Čierna Lehota (BN)
0,00 € Obec Čierna Lehota Štatistický úrad SR
5. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/09/010/63
0,00 € Obec Čierna Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22. Október 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/09/010/5
0,00 € Obec Čierna Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
6. Február 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Čierna Lehota (BN)
Doplnená
0,00 € Obec Čierna Lehota Štatistický úrad SR
27. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/0345
1 594,00 € Obec Čierna Lehota Ministerstvo financií Slovenskej republiky
14. Október 2020
D O H O D A číslo: 20/09/010/19 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
20/09/010/19
0,00 € Obec Čierna Lehota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
9. Júl 2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov SDS SP z evidencie SHR
40581-33/2015-TO
0,00 € Obec Čierna Lehota Sociálna poisťovňa, ústredie
26. Február 2013
Zmluva o nájme pozemkov č. 10/07/Nn/2013
1614/2013/LSR
2 025,00 € Obec Čierna Lehota LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín