Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o výkone správy verejnej kanalizácie
329/2024/DZ/závod VV
0,00 € Obec Soľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
14. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2433030003
2433030003
20,00 € ObecSoľ Anna Melounková
29. Apríl 2024
D O H O D A číslo: 2024/PO/042 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“
D O H O D A číslo: 2024/PO/042
124 469,28 € Obec Soľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
5. Apríl 2024
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2024
1/2024
160,00 € ObecSoľ Morales s. r. o.
2. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2418011010
2418011010
20,00 € ObecSoľ Mária Tirpáková
18. Marec 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/40/054/33
8 478,00 € Obec Soľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2418007006
2418007006
20,00 € ObecSoľ Silvia Jarková
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2418021008
2418021008
15,00 € ObecSoľ Ľubica Cínová
13. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 3218007007
3218007007
20,00 € ObecSoľ Katarína Tarkaničová
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
4
0,00 € ObecSoľ Ján Hajník
26. Február 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024
2/2024
1 170,00 € ObecSoľ Agrodružstvo v Soli
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
7
0,00 € ObecSoľ Ján Hájník
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
5
0,00 € ObecSoľ Helena Marenčínová
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
6
0,00 € ObecSoľ Magdaléna Hajníková
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1
0,00 € ObecSoľ Mária Mitáčová
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
3
0,00 € ObecSoľ Anna Vagnerová
26. Február 2024
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
2
0,00 € ObecSoľ Štefan Jacko
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
1
1 170,00 € ObecSoľ Mesto Vranov nad Topľou
20. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE DETÍ A MLÁDEŽE
44/2024/OŠ
1 170,00 € Obec Soľ Mesto Vranov nad Topľou
19. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2418023006
2418023006
20,00 € ObecSoľ Anna Balberčáková