Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
nájom Veľkej sály
646/2023
105,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Sloboda k výchove o.z.
13. Február 2024
nájom plechových stánkov
93/2024
60,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Balogh František
9. Február 2024
nájom časti pozemku parc. č. "E" 1232/100 k.ú. Dúbravka
14/2024
218,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Pekáriková Denisa Mgr.
8. Február 2024
nájom bytu č. 4 v "BD Pri kríži 22A"
524/2023
313,52 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Ambrová Anna
8. Február 2024
nájom jedálne
16/2024
30,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Prvá SVB Zúbekova
6. Február 2024
nájom Tanečnej sály
724/2023
525,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Umelecký súbor Lúčnica
6. Február 2024
nájom Veľkej sály
738/2023
902,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka I.N.A.K.- pohybové a osobnostn
6. Február 2024
nájom Veľkej sály
726/2023
1 409,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Pedro Schwarzbacher Jozef Rafa
6. Február 2024
nájom Oranžovej sály
729/2023
128,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Správcovské bratislavské družs
6. Február 2024
nájom Veľkej sály
86/2024
157,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Palkovič Alexandra
6. Február 2024
nájom Oranžová sála
731/2023
128,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka BytKomfort-BA, a.s.
6. Február 2024
nájom Veľkej sály
733/2023
1 045,50 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Tomáš Lelič - V&T
6. Február 2024
nájom Oranžovej sály
734/2023
430,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Židovská náboženská obec Brati
6. Február 2024
nájom Oranžovej sály
736/2023
128,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Bytový podnik Dúbravka, spol.
6. Február 2024
nájom Veľkej sály
741/2023
407,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Združenie ADLERKA
6. Február 2024
nájom Oranžovej sály
727/2023
325,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Kresťanské centrum Ako doma
6. Február 2024
nájom Malej sály
732/2023
138,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Vlastníci bytov a NbP Saratovs
6. Február 2024
nájom: horné a dolné foyer + zasadačka a šatňa
722/2023
504,50 € mestská časť Bratislava-Dúbravka JandL, marketing a reklama, s.
6. Február 2024
nájom Oranžovej sály
728/2023
128,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Bytový podnik Dúbravka, spol.
6. Február 2024
nájom Veľkej sály
737/2023
493,00 € mestská časť Bratislava-Dúbravka Martin Hríb