Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2024
DODATOK č. 2 ku Kolektívnej zmluve RÚVZ Trenčín na r. 2024
DODATOK č. 2 ku Kolektívnej zmluve RÚVZ Trenčín na r. 2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzuzdravotníctva a sociálnych služieb pri RÚVZ so sídlom v Trenčíne
13. Február 2024
Dodatok 5 o výkone odbornej zdravotnej praxe profesionálnych vojakov....
Dodatok 5 o výkone odbornej zdravotnej praxe profesionálnych vojakov....
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne MO SR,Veliteľstvo vojenského zdravotníctva Ružomberok
30. Január 2024
DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve RÚVZ Trenčín na r. 2024
DODATOK č. 1 ku Kolektívnej zmluve RÚVZ Trenčín na r. 2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
24. Január 2024
Zmluva o dielo /o subdodávke č. S_PT_3/2024
Zmluva o dielo /o subdodávke č. S_PT_3/2024
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
29. December 2023
Kolektívna zmluva na rok 2024
Kolektívna zmluva na rok 2024
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Základná odborová organizácia Slovenského odborového zväzuzdravotníctva a sociálnych služieb pri RÚVZ so sídlom v Trenčíne
22. November 2023
Dodatok č.13 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 04.05.2017
Dodatok č.13 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 04.05.2017
2 031,03 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. August 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe – všeobecné lekárstvo - Gagová
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe – všeobecné lekárstvo - Gagová
40,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Gagová Alžbeta
27. Júl 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe -špecializovaný program odboru všeobecné lekárstvo - Žitňanová
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe -špecializovaný program odboru všeobecné lekárstvo - Žitňanová
25,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín MUDr. Natália Žitňanová
29. Máj 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
68/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
10. Máj 2023
Dohoda o mlčanlivosti
Dohoda o mlčanlivosti FN TN
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín
2. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Obchodná akadémia Milana Hodžu
25. Apríl 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe – špecializovaný program odboru všeobecné lekárstvo - Vráblová
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe – špecializovaný program odboru všeobecné lekárstvo - Vráblová
25,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Vráblová Dana
17. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
43/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
3. Apríl 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve RÚVZ Trenčín na rok 2023
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve RÚVZ Trenčín na rok 2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
16. Marec 2023
Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A.Dubčeka v Trenčíne zo dňa 04.05.2017
Dodatok č.12 k Zmluve o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A.Dubčeka v Trenčíne zo dňa 04.05.2017
6 316,81 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Marec 2023
Dohoda o mlčanlivosti
Dohoda o mlčanlivosti
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Kreston Slovakia Technology, s.r.o.
7. Február 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve RÚVZ Trenčín na rok 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve RÚVZ Trenčín na rok 2023
3 931,71 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Základná odborová organizácia SOZ ZaSS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
7. Február 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023
1/2023
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, Trenčín
3. Február 2023
Zmluva o výpožičke č. 1/2023 uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
Zmluva o výpožičke č. 1/2023 uzatvorená podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Centrum poradenstva a prevencie , zriaďovateľ: Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
17. Január 2023
DOHODA o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 1/2022 uzatvorenej podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
DOHODA o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 1/2022 uzatvorenej podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12,Trenčín