Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2024
Zmluva o nájme bytu.
044_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Zimanová
27. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
043_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Stanislav Gabčo
27. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
042_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Blanáriková Božena
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
036_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Alena Vašková
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
038_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Katarína Červenková
23. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
039_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Kliment Tomáš
23. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
035_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Barkociová Margita
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
041_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lukáš Neshoda
23. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme obytnej miestnosti.
033_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Fejtlová Eva
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
034_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Božena Blanáriková
23. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
040_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Danihelová Linda
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
037_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Simona Marková
19. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o úhrade nákladov na prevádzku nocľahárne.
02/024/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
15. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
030_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lešková Janka
15. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
032_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Demo Lukáš
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
029_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Eva Fejtlová
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
031_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Margita Barkociová
2. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
27_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lenka Hrádelová
2. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
28_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vašková Jarmila
2. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
26_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Peter Bílik