Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
051_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Julie Mihoková
19. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
054_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Katarína Halabrínová
19. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
052_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jana Wirthová
19. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
056_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Marek Holič
19. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
055_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Šijanská
19. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
053_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Rastislav Torák
15. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
050_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Christovová Soňa
15. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
048_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Júlia Ustabasi
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
045_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vilma Pechová
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
047_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jana Koprlová
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
046_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Erika Flámiková
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
043_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Oľga Malíková
8. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
044_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Elena Kalayová
6. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
042_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Peter Bílik
6. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu.
041_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Peter Pukančík
2. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
040_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Šebestová Anna
28. Február 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
038_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Fejtlová Eva
28. Február 2023
Zmluva o nájme bytu.
037_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Katarína Červenková
28. Február 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
039_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Danihelová Terézia
28. Február 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o podnájme č.02 2022 HK
03/2023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Blanka Říhová