Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
259_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Rastislav Kička
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
263_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Monika Balážová
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
257_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ľudovít Barčák
21. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
254_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Hudáč Matej
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
260_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Juraj Martišiak
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
258_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Kvetoslava Hyžová
21. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
255_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Stanková Katarína
21. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
253_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jozéfek Erik
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
262_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Katarína Stanková
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
261_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Matej Hudáč
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
266_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Oľga Tokošová
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
264_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ludevít Nagy
21. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
265_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Silvia Buscanová
21. September 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
256_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Junas Milan
8. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
252_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Strýčková Miroslava
8. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
249_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dávid Štepanovský
8. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
247_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Anna Suchánková
8. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
251_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Pavol Danek
8. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
250_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jiří Říha
8. September 2023
Zmluva o nájme bytu.
248_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miroslav Martinko