Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 1020/2022 podľa § 9 ods. 3 a 4 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12188/2022-M_ODPD
2 220,00 € ÁNO PRE ŽIVOT, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/25/010/74
0,00 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
15. Jún 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/25/010/7
0,00 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
8. December 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č.6/2020 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
8135/2020-M_ORF
2 380,00 € ÁNO PRE ŽIVOT, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. Apríl 2020
Dohoda č. 20/25/060/86 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20/25/060/86
535,97 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
7. Apríl 2020
Dohoda č. 20/25/060/99 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20/25/060/99
612,54 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
10. Apríl 2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD / CHP na rok 2019
19/25/060/124
545,07 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
2. Apríl 2019
Dohoda č. 19/25/060/59 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov c chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19/25/060/59
Doplnená
6 651,76 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
2. Apríl 2019
Dohoda č. 19/25/060/60 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov c chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19/25/060/60
5 820,28 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19. December 2018
Dohoda č. 18/25/060/291 o poskytnutí príspevku podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018
18/25/060/291
1 053,46 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
20. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
D012/2018/13
10 220,00 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
4. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z314011L136
Doplnená
111 191,08 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Sekcia európskych programov
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
Dohoda č. 18/25/060/252
Doplnená
4 689,64 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
Dohoda č. 18/25/060/253
Doplnená
5 471,28 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
28. Marec 2018
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP
Dohoda č. 18/25/060/255
Doplnená
1 563,20 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
14. November 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. D011/2017/13
D011/2017/13_1
5 000,00 € ÁNO PRE ŽIVOT n. o. Ministerstvo spravodlivosti SR
29. September 2017
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax v rámci NP "Praxou k zamestnaniu"
81/2017/§54 - PZ
0,00 € ÁNO PRE ŽIVOT n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie č. D011/2017/13
D011/2017/13
5 000,00 € ÁNO PRE ŽIVOT n. o. Ministerstvo spravodlivosti SR
13. December 2016
Zmluva o spolupráci
ZM2012779
0,00 € ÁNO PRE ŽIVOT n.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 8/2016 podľa § 3 ods. 1 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
5947/2016-M_ORF
3 000,00 € ÁNO PRE ŽIVOT, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR