Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0583/2023
0,00 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0490/2023
22 621,53 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. December 2022
Dodatok č. 1/SSŠ k zmluve č. 0413/2022/SSŠ zo dňa 29.6. 2022 o poskytnutí dotácie v roku 2022
0795/2022
0,00 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. September 2022
Dohoda o grante
2022-1-SK02-KA210-YOU-000083943
60 000,00 € Mladiinfo Slovensko Národný inštitút vzdelávania a mládeže
7. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2022
0413/2022
26 711,61 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. December 2021
Dodatok č. 0924/2021 k zmluve č. 0419/2021 o poskytnutí dotácie v roku 2021
0924/2021
9 444,00 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021
0419/2021
9 444,00 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Marec 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-ESC11-002674
Doplnená
57 322,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Marec 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-KA105-002635
Doplnená
19 040,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002510
Doplnená
42 774,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002505
Doplnená
54 345,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA105-002463
23 865,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
0285/2020
17 803,00 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-KA205-002358
Doplnená
50 129,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
23. September 2019
Rámcová dohoda o partnerstve
2018-1-SK02-ESC12-001986
Doplnená
71 992,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. Marec 2019
Zmluva č. 0217/2019/OM o poskytnutí dotácie
0217/2019
11 805,00 € Mladiinfo Slovensko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1. Február 2019
Dohoda o grante
2018-3-SK02-KA105-001958
9 990,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA105-001780
29 870,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA125-001782
Doplnená
39 840,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
13. August 2018
Dohoda o grante
2018-2-SK02-KA125-001863
Doplnená
27 334,00 € Mladiinfo Slovensko IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže