Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2024
Zmluva o praktickej výučbe
145/2024/UCM
0,00 € Nemocnica AGEL Zvole a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000122 Dodatok č. 15
0,00 € NEMOCNICA AGEL ZVOLEN A. S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000122 Dodatok č. 16
0,00 € NEMOCNICA AGEL ZVOLEN A. S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000122 Dodatok č. 17
0,00 € NEMOCNICA AGEL ZVOLEN A. S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000122 Dodatok č. 18
0,00 € NEMOCNICA AGEL ZVOLEN A. S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
6. Máj 2024
ZMLUVA O ODBORNEJ POMOCI PROSTREDNÍCTVOM ODBORNEJ PRAXE ŠTUDENTOV
Z/2024/858/IX/LF/PR
0,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
26. Apríl 2024
ZMLUVA o výkone odbornej praxe ZOP – 57/2023
ZOP-57-2023
0,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a. s., člen siete nemocníc AGEL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
26. Apríl 2024
ZMLUVA o výkone odbornej praxe
ZOP-08-2024
0,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a. s. člen siete nemocníc AGEL Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
24. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 256/2024
147,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Apríl 2024
ZMLUVA o podpore a stabilizácii špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
Z/2024/737/XIV/JLF/ODVZP
0,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
18. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 250/2024
147,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
22. Marec 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000122 Dodatok č. 14
0,00 € NEMOCNICA AGEL ZVOLEN A. S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1. Marec 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 145/2024
133,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
29. Február 2024
Zmluva o spolupráci č. 34/2024
34/2024
0,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a. s. Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2024
Zmluva o výpožičke
40/2024/OSMM
0,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Mesto Krupina
26. Február 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 131/2024
140,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
26. Február 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 132/2024
140,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
20. Február 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000122 Dodatok č. 13
0,00 € NEMOCNICA AGEL ZVOLEN A. S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
20. Február 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000122 Dodatok č. 11
0,00 € NEMOCNICA AGEL ZVOLEN A. S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
9. Február 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 95/2024
240,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica