Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
20/20/51A2/1
12 768,00 € MATLAK economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
2.
Jún
2020
Dohoda č. 20/20/54E/1089 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"-Opatrenie č. 3A
Dohoda č. 20/20/54E/1089
Doplnená
0,00 € MATLAK economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
25.
September
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
19/20/51A2/9
5 904,00 € MATLAK economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
28.
November
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
18/20/51A2/7
Doplnená
5 550,00 € MATLAK economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
24.
August
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
18/20/51A2/6
Doplnená
5 550,00 € MATLAK economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
20.
Júl
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v eviedencii uchádzačov o zamestnanie
17/20/051/26
0,00 € MATLAK economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
30.
Máj
2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
17/20/512A2/4
Doplnená
5 316,00 € MATLAK economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
19.
December
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v eviedencii uchádzačov o zamestnanie
16/20/051/68
Doplnená
0,00 € MATLAK economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
23.
December
2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
42/§51a/2015
Doplnená
6 033,60 € MATLAK economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
26.
Jún
2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
18/§51a/2015
6 033,60 € MATLAK economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
14.
Máj
2014
Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvárania prac. miest v rámci projektu č. XXI
Dodatok č.1 k 3/XXI/2014/§54
0,00 € MATLAk economy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
31.
Marec
2014
Dohoda o poskytnutí finančn. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu č. XXI
3/XXI/2014/§54
10 956,96 € MATLAK economy, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín