Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Dohoda o grante
2022-3-SK02-KA154-YOU-000094906
37 460,00 € Mladiinfo Dolný Kubín Národný inštitút vzdelávania a mládeže
2. Marec 2022
Dohoda o grante
2021-2-SK02-KA154-YOU-000039109
18 600,00 € Mladiinfo Dolný Kubín IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
22. Marec 2021
Dohoda o grante
2020-3-SK02-ESC11-002696
Doplnená
29 423,00 € Mladiinfo Dolný Kubín IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
28. September 2020
Dohoda o grante
2020-2-SK02-ESC11-002517
Doplnená
17 108,00 € Mladiinfo Dolný Kubín IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
20. Júl 2020
Dohoda o grante
2020-1-SK02-KA105-002418
9 100,00 € Mladiinfo Dolný Kubín IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
24. Január 2020
Dohoda o grante
2019-3-SK02-ESC11-002259
Doplnená
8 147,00 € Mladiinfo Dolný Kubín IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. September 2019
Dohoda o grante
2019-2-SK02-ESC11-002157
Doplnená
18 018,00 € Mladiinfo Dolný Kubín IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18. September 2019
Dohoda o grante
2019-2-SK02-KA105-002154
Doplnená
14 900,00 € Mladiinfo Dolný Kubín IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže