Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. November 2022
Dohoda o spolupráci pri realizácii ošetrenia chránených stromov lipy vo Svederníku (S 195)
20220411
720,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Obec Svederník
4. Október 2022
Dohoda o spolupráci pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného (Castor fiber)
904/2022-PR
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
15. August 2022
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/161/2022
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
26. Júl 2022
Kontrakt č. 130/2022/6.1
130/2022/6.1
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Ministerstvo životného prostredia SR
3. Jún 2022
Zmluva o vykonaní predmetu Ochranárska prax
FPV/4/2022
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10. Máj 2022
Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/49/2022
ŠOP SR-Z/49/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky