Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
3.
Jún
2022
Zmluva o vykonaní predmetu Ochranárska prax
FPV/4/2022
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
10.
Máj
2022
Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/49/2022
ŠOP SR-Z/49/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky