Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
2/2024
14 187,60 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Drevoštýl Varín s.r.o.
22. November 2023
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
79/2023
0,00 € Správa NPMF a SSD a.s. Obec Žaškov
15. November 2023
Dohoda č. 4/2023 o trvalej starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
4/2023
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
17. Júl 2023
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta
R-5001/2023
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Technická univerzita vo Zvolene
27. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Dohode č. 2/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
Dodatok č. 2 k Dohode č. 2/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/2023 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/2023 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/2023 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/2023 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
27. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2/2023 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2/2023 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
27. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Dohode č. 3/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
Dodatok č. 2 k Dohode č. 3/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
27. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Dohode č. 4/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
Dodatok č. 2 k Dohode č. 4/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
27. Jún 2023
Dodatok č. 2 k Dohode č. 1/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
Dodatok č. 2 k Dohode č. 1/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnoim používaní
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/13
Doplnená
402 420,19 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Slovenská agentúra životného prostredia
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 3/2022
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 4/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 4/2022
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 1/2022
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
20. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2/2022 o trvalej starotlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a o jeho spoločnom používaní
Dodatok č. 1 k Dohode č. 2/2022
0,00 € Zamestnanci Správy Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
27. Marec 2023
Dohoda o spolupráci pri realizácii ošetrenia chráneného stromu lipa v Rajci
2023/87
2 400,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Mesto Rajec
17. Január 2023
Darovacia zmluva
2022/1400/5603
154 100,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
15. November 2022
Dohoda o spolupráci pri realizácii ošetrenia chránených stromov lipy vo Svederníku (S 195)
20220411
720,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne Obec Svederník
4. Október 2022
Dohoda o spolupráci pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného (Castor fiber)
904/2022-PR
0,00 € Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik