Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Október 2022
Kooperačná zmluva so spoluriešiteľskou organizáciou o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108
APVV-20-0108 (24/2022/101 VVČ DV)
5 852,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20. September 2022
Zmluva o partnerstve
37/2022
0,00 € Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne Štátna ochrana prírody
17. August 2022
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/168/2022
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
15. August 2022
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/164/2022
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
11. August 2022
Kontrakt č. 116/2022/6.1
116/2022/6.1
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10. Máj 2022
Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/54/2022
ŠOP SR-Z/54/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky