Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2023
Dohoda o spolupráci pri monitoringu a stanovovaní denzity a abundancie druhu jašterica zelená Lacerta viridis v pôsobnosti Správy NP Slovenský kras
PF62/2023
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
1. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/12
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/12
0,00 € Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Slovenská agentúra životného prostredia
31. Máj 2023
Zmluva o dielo
S-NPSK/253/Z
0,00 € Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
31. Máj 2023
Zmluva o dielo
S-NPSK/252/Z
0,00 € Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
30. Máj 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO1-SC131-2017-22/12
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/12
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Slovenská agentúra životného prostredia
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/360/2023
1 000,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
ŠOP SR-Z/346/2023
4 560,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
18. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
ZoPS-2023-01-05-NPSK
0,00 € Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU
18. Apríl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
10/2023
4 300,00 € Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, Občianske združenie
21. Február 2023
Dohoda o spolupráci pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného (Castor fiber)
05/2023
0,00 € Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
3. Február 2023
Dohoda o spolupráci pri manažmente chráneného živočícha bobra vodného (Castor fiber)
80/2023-PR
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23. December 2022
DAROVACIA ZMLUVA
2022/1400/5598
154 100,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
28. Október 2022
Kooperačná zmluva so spoluriešiteľskou organizáciou o poskytnutí prostriedkov č. APVV-20-0108
APVV-20-0108 (24/2022/101 VVČ DV)
5 852,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
20. September 2022
Zmluva o partnerstve
37/2022
0,00 € Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Bzotíne Štátna ochrana prírody
17. August 2022
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/168/2022
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
15. August 2022
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/164/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
11. August 2022
Kontrakt č. 116/2022/6.1
116/2022/6.1
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
10. Máj 2022
Delimitačný protokol č. ŠOP SR-Z/54/2022
ŠOP SR-Z/54/2022
Doplnená
0,00 € Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky