Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
D1/RDoPS/2/2024/OPM
0,00 € Obecný podnik Margecany,s.r.o. Obec Margecany
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb 3/2024/OPM
D1/RDoPS/3/2024/OPM
0,00 € Obecný podnik Margecany s.r.o. Obec Margecany
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb 2/2024/OPM
D1/RDoPS/2/2024/OPM
0,00 € Obecný podnik Margecany s.r.o. Obec Margecany
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
D1/RDoPS/1/2024/OPM
0,00 € Obecný podnik Margecany,s.r.o. Obec Margecany
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
D1/RDoPS/4/2024/OPM
0,00 € Obecný podnik Margecany,s.r.o. Obec Margecany
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb 1/2024/OPM
D1/RDoPS/1/2024/OPM
0,00 € Obecný podnik Margecany s.r.o. Obec Margecany
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb 4/2024/OPM
D1/RDoPS/4/2024/OPM
0,00 € Obecný podnik Margecany s.r.o. Obec Margecany
28. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
D1/RDoPS/3/2024/OPM
0,00 € Obecný podnik Margecany,s.r.o. Obec Margecany
11. Marec 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/44/19B/9
144 002,55 € Obecný podnik Margecany, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
11. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/44/059/10
10 058,52 € Obecný podnik Margecany, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
7. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2023
ZoD/2023-2-MJ
174 599,89 € Obecný podnik Margecany s.r.o. Obec Margecany
5. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 21.6.2023
D1/ZoD/2023-2-JM
174 599,89 € Obecný podnik Margecany,s.r.o. Obec Margecany
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZoPS/2024-1-MJ
20 100,00 € Obecný podnik Margecany s.r.o. Obec Margecany
29. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
RDoPS/3/2024/OPM
60 000,00 € Obecný podnik Margecany s.r.o. Obec Margecany
29. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
RDoPS/2/2024/OPM
20 000,00 € Obecný podnik Margecany s.r.o. Obec Margecany
29. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
RDoPS/1/2024OPM
30 000,00 € Obecný podnik Margecany s.r.o. Obec Margecany
29. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
RDoPS/4/2024/OPM
30 000,00 € Obecný podnik Margecany s.r.o. Obec Margecany
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
ZoPS/2024-1-JM
20 100,00 € Obecný podnik Margecany,s.r.o. Obec Margecany
27. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
RDoPS/3/2024/OPM
60 000,00 € Obecný podnik Margecany,s.r.o. Obec Margecany
27. Február 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
RDoPS/4/2024/OPM
30 000,00 € Obecný podnik Margecany,s.r.o. Obec Margecany