Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 57/2021/HI
1704/2022/NPPC-VÚŽV
3 754,12 € KOMES PLUS, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 109/2021/HI
1693/2022/NPPC-VÚŽV
1 810,86 € Valerián Mihňák Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 11/2021/HI
1698/2022/NPPC-VÚŽV
2 439,63 € AGROMOD, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 42/2021/HI
1694/2022/NPPC-VÚŽV
3 494,60 € Hydinár, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 35/2021/HI
1692/2022/NPPC-VÚŽV
756,03 € GALLINA TRADE, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 50/2021/HI
1670/2022/NPPC-VÚŽV
67,49 € Ing. Lenka Božitová, Farma Trnka Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 15/2021/HI
1671/2022/NPPC-VÚŽV
43,47 € Agrospect, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 70/2021/HI
1650/2022/NPPC-VÚŽV
5 450,90 € MOVIS – AGRO, AK, spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 10/2021/HI
1652/2022/NPPC-VÚŽV
187,98 € AGROMAR Udavské, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 5/2021/HI
1654/2022/NPPC-VÚŽV
260,47 € AGRO – Družstvo Klokoč Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 67/2021/HI
1664/2022/NPPC-VÚŽV
18,16 € Eva Babičová Mgr. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 71/2021/HI
1662/2022/NPPC-VÚŽV
1 330,26 € MOVOS spol. s r. o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 63/2021/HI
1653/2022/NPPC-VÚŽV
25,59 € Ing. Mária Duláková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 49/2021/HI
1647/2022/NPPC-VÚŽV
81,14 € Ádám Gyuricky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 80/2021/HI
1648/2022/NPPC-VÚŽV
38,06 € Poľnohospodárske družstvo Bošáca Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 112/2021/HI
1651/2022/NPPC-VÚŽV
9 410,30 € Vojka Farm, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 2/2021/HI
1661/2022/NPPC-VÚŽV
549,79 € AGRO-BIO, s.r.o. Závadka Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 6/2021/HI
1657/2022/NPPC-VÚŽV
435,77 € Agro-hydina Godány, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 43/2021/HI
1665/2022/NPPC-VÚŽV
3 944,16 € Hydináreň Zámostie s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
14. Marec 2022
Zmluva o spolupráci č. 17/2021/HI
1663/2022/NPPC-VÚŽV
1 896,73 € Antony´s farm s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum