Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N030-421-19
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N030-421-19
0,00 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR Obec Bystričany
1. December 2022
DODATOK Č. 4 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041N030-421-19 zo dňa 18.10.2018
4192/2022
2 719 474,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bystričany
8. August 2022
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041N030-421-19 zo dňa 18.10.2018
2146/2022
2 719 474,43 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bystričany
1. Júl 2021
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041N030-421-19 zo dňa 18.10.2018
691/2021
2 662 829,20 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bystričany
9. December 2019
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041N030-421-19
IROP-D1-302041N030-421-19
2 722 035,19 € Obec Bystričany Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23. Október 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041N030-421-19
IROP-Z-302041N030-421-19
2 723 335,19 € Obec Bystričany Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR