Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2021
Kolektívna zmluva na rok 2021 - 2022
161/2021
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Základná odborová organizácia SOZZ a SS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
29. Apríl 2019
Kolektívna zmluva na rok 2019
142/2019
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Základná odborová organizácia SOZZ a SS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
9. Apríl 2018
Kolektívna zmluva na rok 2018
130/2018
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Základná odborová organizácia SOZZ a SS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. Január 2017
Kolektívna zmluva na rok 2017
118/2017
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Základná odborová organizácia SOZZ a SS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Marec 2016
Kolektívna zmluva na rok 2016
112/2016
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Základná odborová organizácia SOZZ a SS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Marec 2015
Kolektívna zmluva na rok 2015
108/2015
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Základná odborová organizácia SZOZ a SS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach
7. Január 2013
Kolektívna zmluva na rok 2013
1/2013
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach Základná odborová organizácia SZOZ a SS pri Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach