Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Kolektívna zmluva 2023-2024
Kolektívna zmluva 2023-2024
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
30. Jún 2021
Kolektívna zmluva
2021-1269
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
28. Jún 2019
Kolektívna zmluva
2019-2021
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
31. Máj 2017
Kolektívna zmluva 2017-2018
2017-2018
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
30. Jún 2016
Kolektívna zmluva
1-2016
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
29. Jún 2015
Kolektívna zmluva
1-2015
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
28. Jún 2013
Kolektívna zmluva
1
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia SOZ ZaSS Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica