Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
30.
Jún
2022
Realizačná zmluva č. SE-VO-2022/001671-032 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 2 z 6 z 14.07.2020
19/2022/OREK
0,00 € Ernst & Young, s.r.o., Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
24.
Jún
2022
Realizačná zmluva č SE-VO-2022/001671-030 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 6 zo 6 z 14.7.2020
SAŽP SPO/2022/95
Doplnená
1 165 084,80 € stengl.a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
23.
Jún
2022
Realizačná zmluva uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 1 zo 6 zo 14.07.2020
98/2022 K NR SR
195 552,00 € Centire s. r. o. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
22.
Jún
2022
Dodatok č. 3 k Realizačnej zmluve č. SE-VO2-2021/002780-16 uzatvorenej podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 4 zo 6 z 14.07.2020
0290/2022
0,00 € Radvise Group, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
Marec
2022
Realizačná zmluva SE-VO2-2021/002780-015 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu OVO2-2020/000354
ZML-3-14/2022-500
1 050 240,00 € Alistiq, s.r.o. Štatistický úrad SR
18.
Marec
2022
Realizačná zmluva SE-VO2-2021/002780-014 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu OVO2-2020/000354
ZML-3-15/2022-500
1 049 232,00 € Radvise Group, s.r.o. Štatistický úrad SR
14.
Marec
2022
Realizačná zmluva č. SE-VO2-2021/002780-020 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 4 z 6 z 14.07.2020
0114/2022
33 384,00 € Radvise Group, s.r.o Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Marec
2022
Dodatok č. 2 k Realizačnej zmluve č. SE-VO2-2021/002780-16 uzatvorenej podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 4 zo 6 z 14.07.2020
0128/2022
0,00 € Radvise Group, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
Február
2022
Realizačná zmluva č. SE-VO2-2022/001671-026 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 6 zo 6 zo 14. 07. 2020
54/2022/7.8
502 128,00 € stengl, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
3.
December
2021
Realizačná zmluva č. SE-VO2-2021/002780-016 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 4 zo 6 z 14.07.2020
0753/2021
259 104,00 € Radvise Group, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3.
December
2021
Dodatok č. 1 k Realizačnej zmluve č. SE-VO2-2021/002780-16 uzatvorenej podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 4 zo 6 z 14.07.2020
0867/2021
0,00 € Radvise Group, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23.
August
2021
Realizačná zmluva č. SE-VO2-2021/002780-017 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 2 z 6 z 14.07.2020
46/2021/OREK
1 353 576,00 € Ernst & Young, s.r.o., Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
29.
Júl
2021
Realizačná zmluva č SE-VO2-2021/002780-004 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 4 zo 6 z 14.07.2020
749/2021
1 709 760,00 € BDO Audit, spol. s r. o. Úrad vlády SR
20.
Apríl
2021
Realizačná zmluva č SE-VO2-2021/002780-007 uzatvorená podľa čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 2 zo 6 z 14.07.2020
22/2021/OREK
Doplnená
586 866,00 € Ernst & Young, s.r.o., Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
20.
Júl
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 4 zo 6
OVO2_2020_000354_4_zo_6
0,00 € Radvise Group, s.r.o Ministerstvo vnútra SR
20.
Júl
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č OVO2-2020/000354 2 zo 6
OVO2_2020_000354_2_zo_6
0,00 € Ernst & Young, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
20.
Júl
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 6 zo 6
OVO2_2020_000354_6_zo_6
0,00 € stengl.a.s. Ministerstvo vnútra SR
20.
Júl
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 1 zo 6
OVO2_2020_000354_1_zo_6
0,00 € Centire s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
20.
Júl
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 3 zo 6
OVO2_2020_000354_3_zo_6
0,00 € Alistiq, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
20.
Júl
2020
Rámcová dohoda o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 04 zo 6
OVO2_2020_000354_04_zo_6
0,00 € BDO Audit, spol. s r.o. Ministerstvo vnútra SR