Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. September 2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
62/2021-2060-4230-AXS9
194 489,25 € Cluster Kybernetickej Bezpečnosti Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
23. Apríl 2021
Zmluva o dielo
31/2021
12 600,00 € Cluster Kybernetickej Bezpečnosti Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)