Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-114-00919
24-114-00919
47 000,00 € Drama Queer Fond na podporu umenia
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00815
2023-914-FIN
3 000,00 € Drama Queer Bratislavský samosprávny kraj
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00728
2023-913-FIN
5 300,00 € Drama Queer Bratislavský samosprávny kraj
3. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní divadelného predstavenia
901/Č/2023
0,00 € Drama Queer Slovenské národné divadlo
12. September 2023
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "Drama Queer 2023" - strategická podpora
MAGDG2300215
30 000,00 € Drama Queer Hlavné mesto SR Bratislava
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6892/2022-180
12 000,00 € Drama Queer Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6757/2022-180
20 000,00 € Drama Queer Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6908/2022-180
5 000,00 € Drama Queer Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
8. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-114-01207
23-114-01207
30 000,00 € Drama Queer Fond na podporu umenia
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-163-01248
23-163-01248
9 000,00 € Drama Queer Fond na podporu umenia
13. December 2022
Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy
427/2022
0,00 € Drama Queer o.z. Divadelný ústav
31. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4306/2022-180
8 000,00 € Drama Queer Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
31. Október 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4210/2022-180
20 000,00 € Drama Queer Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
13. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. DOT/2022/0582
2022-809-FIN
2 000,00 € Drama Queer Bratislavský samosprávny kraj
23. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200020
MAGDG2200020
20 000,00 € Drama queer Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
10. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-364-02883
22-364-02883
Doplnená
10 000,00 € Drama Queer Fond na podporu umenia
8. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. GPKOM/117/2022
GPKOM/117/2022
1 200,00 € Drama Queer "Nadácia mesta Bratislavy"
24. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie - projekt Gynokritcká púť 2022
2022-390-FIN
3 000,00 € Drama Queer Bratislavský samosprávny kraj
25. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-114-01197
22-114-01197
25 000,00 € Drama Queer Fond na podporu umenia
18. Október 2021
Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia
430/Č/2021
1 420,00 € Drama Queer o.z. Slovenské národné divadlo