Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
Z23/032
86 000,00 € Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
22. August 2022
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
Z22/045
Doplnená
259 990,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. , Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.