Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov podľa schémy 8.5. PRV 2014-2020
788/NLC/2016
7 175,17 € Pozemkové spoločenstvo urbariátu Huty Národné lesnícke centrum
18. Apríl 2016
Zmluva o poskytnutí minimálnej pomoci na vypracovanie lesohospodárskych plánov
789/NLC/2016
920,67 € Pozemkové spoločenstvo urbariátu Huty Národné lesnícke centrum
4. December 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
428/2015-2050-1200
Doplnená
36 901,28 € Obec Huty Ministerstvo hospodárstva SR
27. November 2015
D O H O D A č. 26/2015/§ 54 -ŠR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
26/2015/§ 54 -ŠR
Doplnená
4 728,68 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
29. Október 2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti §52a
83/§52a/2015/ŠR
476,40 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
29. Október 2015
D O H O D A č. 18/2015/§ 54 -ŠR o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
18/2015/§ 54 -ŠR
Doplnená
3 190,22 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
24. Júl 2015
D O H O D A č. 31/§ 52a/2015/ ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
31/§ 52a/2015/ ŠR
2 382,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
29. Jún 2015
D O H O D A č. 25/§ 52a/2015/ ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
25/§ 52a/2015/ ŠR
952,80 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22. Máj 2015
D O H O D A č. 21/§ 52a/2015/ ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa ustanov
21/§ 52a/2015/ ŠR
2 858,40 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
30. Marec 2015
D O H O D A č. 13/2015/§ 54 -VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanos
13/2015/§ 54 -VZ
4 785,33 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
2. Marec 2015
Dohoda o zabezpečení zberu komunálneho odpadu
NIP2015_003
257,40 € Obec Huty Národný inšpektorát práce
29. Január 2015
D O H O D A číslo 3/§52/2015/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
3/§52/2015/ŠR
Doplnená
1 157,40 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
25. Jún 2014
D O H O D A číslo 30 /§ 52/2014/ ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
30 /§ 52/2014/ ŠR
816,00 € Obec Huty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
30. Marec 2012
DOHODA číslo: 36/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo: 36/§51/2012
0,00 € Obec Huty ÚPSVaR LM