Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
September
2022
memorandum o spolupráci
memorandum o spolupráci
0,00 € Nadácia Televízie Markiza Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra
29.
Júl
2022
Memorandum o spolupráci
P/OZ/2022/010
0,00 € Nadácia Televízie Markíza Základná škola
26.
Júl
2022
Dohoda č. 126/2022/TANAP o využívaní lesnej cesty
81/2022/TANAP
0,00 € MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
22.
Júl
2022
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2029314
2 414,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
4.
Júl
2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
1297/AE00/2022
1 800 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
1.
Júl
2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-180/2022
108 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVAKIA TRAVEL
30.
Jún
2022
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2029315
1 142,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
20.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančného daru
110/2022-4/01-DČ
20 000,00 € Nadácia Markíza Slovenský ľudový umelecký kolektív
20.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve na distribúciu programových služieb zo dňa 01.07.2021
2022/30
0,00 € Markíza-Slovakia, spol. s r. o. Vodohospodár Makov spol. s r. o.
30.
Máj
2022
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
149-2022
9 820,80 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
27.
Máj
2022
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-123/2022
664 060,08 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVAKIA TRAVEL
17.
Máj
2022
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve na distribúciu programových služieb
25/2022
0,00 € Markíza - Slovakia spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
31.
Marec
2022
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2028795
8 112,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
Marec
2022
Dohoda o úprave vzájomných práv a povinností
SNM-MČK-INÉ-2022/293
0,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
29.
Marec
2022
Rámcová dohoda na nákup vysielacieho času
247/2022
288 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
10.
Marec
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2022/276
0,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
8.
Marec
2022
Rámcová dohoda: Zmluva o zabezpečení odvysielania komunikátov
2022020
240 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
24.
Február
2022
Zmluva o odvysielaní komunikátov
2022014
488 896,61 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22.
Február
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
SNM-MČK-NZ-2022/221
500,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
16.
Február
2022
Zmluva o nájme nehnuteľností
SNM-MČK-NZ-2022/175
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenské národné múzeum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »