Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
25688/2023-M_OPaKSV, 110985/2023
108 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. September 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2032848
998,40 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0544/2023
90 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0539/2023
470 400,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. August 2023
Zmluva o nájme priestoru - Krátkodobý nájom 118/2023 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Natáčanie seriálu Výnimočná Nikol Zrkadlová sieň
1182023
800,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
25. August 2023
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-156/2023
510 661,68 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. SLOVAKIA TRAVEL
17. Júl 2023
Darovacia zmluva
1/2023
0,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Obec Nová Lehota
16. Jún 2023
Zmluva na nákup reklamného priestoru v TV Markíza-Slovakia s.r.o.
288/2023
138 000,00 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Úrad vlády SR
6. Jún 2023
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-74/2023
49 674,60 € MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVAKIA TRAVEL
4. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
č. 2022 02 03
2 000,00 € Nadácia Televízie Markíza Centrum voľného času, Československej armády 957/13, Trstená
23. Máj 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
ZM2032133
1 104,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
19. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní vysielacieho času
49/2023/OMČ
377 232,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Slovenská inovačná a energetická agentúra
18. Máj 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní podujatia
242023
500,00 € Markíza SLOVAKIA, s.r.o. Divadlo ASTORKA Korzo 90
17. Máj 2023
Zmluva na nákup vysielacieho času
KaMO-57-5/2023
100 000,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo obrany SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0226/2023
824 400,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2023
ZMLUVA NA NÁKUP VYSIELACIEHO ČASU
0230/2023
58 800,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Máj 2023
Zmluva na nákup vysielacieho času
ST-57/2023
217 527,60 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. SLOVAKIA TRAVEL
2. Máj 2023
Obchodná zmluva Vysielanie TV spotu Andrea Chéniera OZ + ZMS
15/2023/OZ
3 600,00 € Markíza - Slovakia Štátna opera
28. Apríl 2023
Zmluva na nákup vysielacieho času
765/A230/2023
558 090,00 € MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o Ministerstvo dopravy SR
26. Apríl 2023
Memorandum o spolupráci
202300019/2023
500,00 € Nadácia Televízie Markíza Základná škola Kúpeľná