Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_810 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_810
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga
25. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_325 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_325
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola s materskou školou Rudolfa Dilonga