Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000622 Dodatok č. 7
0,00 € NEMOCNICA AGEL ŽIAR NAD HRONOM A BANSKÁ ŠTIAVNICA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
31. Máj 2024
Zmluva o praktickej výučbe
148/2024/UCM
0,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
31. Máj 2024
Zmluva o praktickej výučbe
138/2024/UCM
0,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
29. Máj 2024
Zmluva o odbornej pomoci prostredníctvom odbornej praxe študentov
Z/2024/1097/IX/LF/PR
0,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000622 Dodatok č. 9
0,00 € NEMOCNICA AGEL ŽIAR NAD HRONOM A BANSKÁ ŠTIAVNICA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000622 Dodatok č. 8
0,00 € NEMOCNICA AGEL ŽIAR NAD HRONOM A BANSKÁ ŠTIAVNICA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
28. Máj 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000622 Dodatok č. 10
0,00 € NEMOCNICA AGEL ŽIAR NAD HRONOM A BANSKÁ ŠTIAVNICA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
12. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 245/2024
147,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
26. Február 2024
DODATOK Č. 3 K NÁJOMNEJ ZMLUVE Č. 839/2012/ODDSM
85(839/2012/ODDSM)
0,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
20. Február 2024
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000622 Dodatok č. 6
0,00 € NEMOCNICA AGEL ŽIAR NAD HRONOM A BANSKÁ ŠTIAVNICA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1546/2023/ODDDS
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1546/2023/ODDDS
89,75 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Banskobystrický samosprávny kraj
18. December 2023
Darovacia zmluva
ZML_876_2023
0,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
POZ 694/2023
22 770,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
3. November 2023
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21NSP2000622 Dodatok č. 5
0,00 € NEMOCNICA AGEL ŽIAR NAD HRONOM A BANSKÁ ŠTIAVNICA S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.