Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
0151/2024
82 536,60 € OREO, s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
12. August 2019
Zmluva o dielo č. 760/2019
760/2019
51 000,00 € OREO s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
6. Máj 2019
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb pri výrobe AVD
ZM2020124
5 961,60 € OREO s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
2. Január 2013
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2001505
435 000,00 € OREO TV, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
24. August 2012
Zmluva o spolupráci pri výrobe audiovizuálneho diela
ZM2000940
Doplnená
1 032 000,00 € OREO TV, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
19. Január 2012
Zmluva o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela
ZM2000027
531 840,00 € OREO TV, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
13. September 2011
Zmluva o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela
ZM21000534
Doplnená
1 140 296,40 € OREO TV, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska
13. September 2011
Zmluva o spolupráci pri zhotovení audiovizuálneho diela
ZM21000533
Doplnená
1 044 600,00 € OREO TV, s.r.o. Rozhlas a televizia Slovenska