Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Zmluva o propagácii
2024/0480
4 000,00 € Parasport24 Trenčiansky samosprávny kraj
7. Marec 2023
Zmluva o propagácii
2023/0169
4 000,00 € Parasport24 Trenčiansky samosprávny kraj
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4072/2022-180
6 000,00 € Parasport24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4072/2022-180
6 000,00 € Parasport24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
5. September 2022
Zmluva o propagácii
2022/0965
1 000,00 € OZ Parasport24 Trenčiansky samosprávny kraj
4. Apríl 2022
DOHODA O SPLÁTKACH - I312041Y99301DOS01
I312041Y99302
0,00 € Parasport24 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
18. August 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4281/2021-451
5 500,00 € Parasport24 Ministerstvo kultúry SR
29. Október 2020
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041Y99301
Doplnená
193 751,54 € Parasport24 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
29. Október 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4649/2020-423
10 000,00 € Parasport24 Ministerstvo kultúry SR
15. Január 2019
DOHODA O SPLÁTKACH
1248/2018
2 240,59 € Parasport24 Úrad vlády SR
30. November 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-4335/2018/2.1
MK-4335/2018/2.1
6 500,00 € Parasport24 Ministerstvo kultúry SR
30. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-29/2018/2.1
MK-29/2018/2.1
10 000,00 € Parasport24 Ministerstvo kultúry SR
26. Apríl 2018
Zmluva č. 0391/2018/SŠ o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018
0391/2018/SŠ
33 000,00 € Parasport24 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3575/2017/2.1
MK-3575/2017/2.1
15 000,00 € Parasport24 Ministerstvo kultúry SR
18. Apríl 2017
Zmluva - prevencia kriminality
39/ZA/2017
30 000,00 € OZ Parasport24 MV SR - Okresný úrad Žilina
30. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR č. MK-3640/2015/6.1
MK-3640/2015/6.1
5 000,00 € Parasport24 – športový klub handicapovaných športovcov Slovenska Ministerstvo kultúry SR