Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2024
Mandátna zmluva o poskytovaní služieb
PARK 25-059/2024
222 500,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
28. Apríl 2023
Mandátna zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Z23/044
60 000,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.
28. Apríl 2023
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
Z23/045
232 000,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o Valaliky Industrial Park, s.r.o.
22. August 2022
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb
Z22/045
Doplnená
259 990,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. , Advokátska kancelária ECKER - KÁN & PARTNERS, s.r.o. Valaliky Industrial Park, s. r. o.
22. Marec 2022
Mandátna zmluva o poskytovaní právnych služieb č. VO-01/2022
Z22/006
115 700,00 € RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o. Valaliky Industrial Park, s.r.o.