Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
O prevode správy majetku štátu
0,00 € Slovenská akadémia vied Technicko-hospodárska správa ústavov Slovenská akadémia vied
5. September 2012
Príkazná zmluva
20120815_upjs-sav
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. Júl 2012
ZMLUVA 2/2012
32/2012
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied
4. Júl 2012
Z M L U V A 2/2012 o prevode správy majetku štátu
2/2012
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav stavebníctva a architektúry SAV
4. Júl 2012
Zmluva o buducej zmluve
Z17/2012
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav genetiky a biotechnológií rastlín, Slovenská akadémia vied
4. Jún 2012
Dohoda o rozdelení finančných prostriedkov na činnosť CE SAV na riešiteľské organizácie SAV v rámci BrainCentrum pre rok 2012
29/2012/NbÚ
0,00 € Slovenská akadémia vied Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied
31. Máj 2012
Dohoda o rozdelení finančných prostriedkov na činnosť CE SAV na riešiteľské organizácie SAV v rámci NOREG pre rok 2012
28/2012/NbU
0,00 € Slovenská akadémia vied Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied
20. Apríl 2012
Z M L U V A o prevode správy majetku štátu
1/2012
0,00 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav SAV
12. Apríl 2012
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20120403-labudova
80,00 € Slovenská akadémia vied Labudová Eva
12. Apríl 2012
Zmluva o ubytovaní
20120401-lausova
80,00 € Slovenská akadémia vied Stela Laušová
5. Apríl 2012
Zmluva o prevode výdavkov
2
0,00 € Slovenská akadémia vied Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
2. Apríl 2012
Zmluva o ubytovaní
20120305-ZU
75,00 € Slovenská akadémia vied Ismail Ibrahim
2. Apríl 2012
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20120301-huttmanova
53,00 € Slovenská akadémia vied Michaela HUTTMANOVÁ
2. Apríl 2012
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20120301-kohutkova
65,00 € Slovenská akadémia vied Anna KOHUTKOVÁ
2. Apríl 2012
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20120301-timkova
80,00 € Slovenská akadémia vied Miriam Timková
2. Apríl 2012
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20120301-opalek
53,00 € Slovenská akadémia vied OPÁLEK Andrej
23. Február 2012
Zmluva o spolupráci
20120203_SAV-UDZS
Doplnená
6 000,00 € Slovenská akadémia vied Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou