Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. December 2014
Zmluva o dodávke elektriny
716/14_20141215
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied ZSE Energia, a.s.
9. December 2014
Zmluva o výpožičke č. 368/2014
23/14
0,00 € Slovenská akadémia vied, požičiavateľ Virologický ústav, Slovenská akadémia vied, vypožičiavateľ
4. December 2014
D O D A T O K k zmluve o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20141202-A1_b
75,00 € Slovenská akadémia vied LOPUŠNÁ Katarína
4. December 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 374/2014
374/2014
Doplnená
19 176,50 € Slovenská akadémia vied (prenajímateľ) A LIANG s. r.o. (nájomca)
3. December 2014
D O D A T O K k zmluve o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20141202-A5_b
75,00 € Slovenská akadémia vied LAPUNÍKOVÁ Barbora
1. December 2014
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
20141201-A3_b
75,00 € Slovenská akadémia vied Slavomír KRAHULEC
9. November 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku č. 371/2014
371/2014
4 633,20 € Slovenská akadémia vied (Prenajímateľ) SWIFT CAR, s.r.o. (Nájomca)
22. Október 2014
Zmluva o nájme pozemku č. 373/2014
373/2014
95,00 € Slovenská akadémia vied (prenajímateľ) Martin Horváth, rodený Horváth (nájomca)
14. Október 2014
Dohoda o vzájomnej spolupráci
03910014
0,00 € Slovenská akadémia vied Slovenský metrologický ústav
8. Október 2014
D O D A T O K k zmluve o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
b3_b-20140930
75,00 € Slovenská akadémia vied Michal SLANÝ
8. Október 2014
D O D A T O K k zmluve o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
c3_c-20140902
90,00 € Slovenská akadémia vied Čičková Helena
8. Október 2014
D O D A T O K k zmluve o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
c16_b-20140903
75,00 € Slovenská akadémia vied Némethová Veronika
8. Október 2014
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
c18_a-20140901
60,00 € Slovenská akadémia vied Barbora Mikolášková
8. Október 2014
D O D A T O K k zmluve o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
c10-20140904
75,00 € Slovenská akadémia vied Martin VACEK
8. Október 2014
D o d a t o k k zmluve v ubytovacom zariadení Ú SAV na Dúbravskej ceste 9
5_9-20140620
80,00 € Slovenská akadémia vied Dmytro Kostiuk
1. Október 2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 372/2014
372/2014
883,00 € Slovenská akadémia vied (prenajímateľ) Mgr. Jaroslav Guniš (nájomca)
30. September 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaV/3/2014
0606/2014
16 214 711,54 € Slovenská akadémia vied Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. August 2014
Zmluva o výpožičke č. 359/2014
359/2014
0,00 € Slovenská akadémia vied (požičiavateľ) Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
27. August 2014
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
a6-b_20140825
75,00 € Slovenská akadémia vied Zuzana VOZÁROVÁ
27. August 2014
Z M L U V A o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
b3-b_20140804
90,00 € Slovenská akadémia vied Mgr.Daniel REITZNER