Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2018
SPONZORSKÁ ZMLUVA
20181219-softip
2 000,00 € Slovenská akadémia vied (OBDAROVANÝ) SOFTIP, a.s. (SPONZOR)
14. December 2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0005/01/02-a
A/604/2018
0,00 € Slovenská akadémia vied Chemický ústav Slovenská akadémia vied
14. December 2018
Dohoda o rozdelení,spôsobe užívania a podmienkách úhrad prevádzkových nákladov budovy Pavilónu lekárskych vied
Dohoda o rozdelení,spôsobe užívania a podmienkách úhrad prevádzkových nákladov budovy Pavilónu lekárskych vied
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied
4. December 2018
Zmluva o výpožičke č.9/2018
II./536/2018/R
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
4. December 2018
Zmluva o výpožičke č. 7/2018
II./535/2018/R
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
3. December 2018
Zmluva o výpožičke č. 8/2018
Z40/2018/BÚ
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
16. November 2018
Zmluva o spolupráci
474/2018
1 300,00 € Slovenská akadémia vied Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
6. November 2018
D o h o d a o výkone a spôsobe rozúčtovania nákladov spojených s užívaním majetku štátu v správe SAV
201827
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
5. Október 2018
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí prostriedkov podpory výskumu
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí prostriedkov podpory výskumu
936 731,41 € Slovenská akadémia vied Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
24. September 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
15/2018
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav politických vied, Slovenská akadémia vied
24. September 2018
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Zmluva č. 28/2018 v.v.i.
13 932,00 € Slovenská akadémia vied Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied
24. September 2018
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
2 486,00 € Slovenská akadémia vied Ústav geotechniky Slovenská akadémia vied
21. September 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja, Dodatok č.2
2018 Dodatok č.2
34 747,00 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. September 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z28/2018/CBRB
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
21. September 2018
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1 886,00 € Slovenská akadémia vied Matematický ústav, Slovenská akadémia vied
21. September 2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
52018
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav zoológie Slovenská akadémia vied, v. v. i.
21. September 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
14/2018
8 852,00 € Slovenská akadémia vied Ústav merania Slovenskej akadémie vied
18. September 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 0063/01/02 -a - 02
0063/01/02 -a - 02
34 112,00 € Slovenská akadémia vied Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
17. September 2018
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu
11/2018
0,00 € Slovenská republika, Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
13. September 2018
Dohoda ,,o výkone a spôsobe rozúčtovania nákladov spojených s užívaním majetku štátu v správe SAV"
20180907_dohoda
0,00 € Slovenská akadémia vied UMMS SAV, FU SAV, UACH SAV, UPo SAV, U SAV