Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2019
Zmluva o spolupráci
77/2019
0,00 € Slovenská akadémia vied Úrad priemyselného vlastníctva SR
30. Október 2019
Zmluva o nájme
245/2019 K NR SR
5 880,00 € Slovenská akadémia vied Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
29. Október 2019
Zmluva o dielo
994_2019
70 000,00 € Slovenská akadémia vied Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
25. Október 2019
Zmluva o dielo
994/2019
70 000,00 € Slovenská akadémia vied Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
30. September 2019
Zmluva o spolupráci
364/2019
Doplnená
10 000,00 € Slovenská akadémia vied Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
17. September 2019
Memorandum o spolupráci
185/2019/UVLF
0,00 € Slovenská akadémia vied a spol. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
16. September 2019
Memorandum o spolupráci
UPJŠ - 1010/2019
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. September 2019
Rámcová dohoda
RD/2019/1950/IX/FMFI/CPP
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
6. August 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou - Fyzikálnym ústavom SA V pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov
rd/2019/1726/ix/fmfi/ocoz
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave
15. Júl 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského študijného programu v študijnom odbore Sociálna psychológia a psychológia práce
3818_2019
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave
15. Júl 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského študijného programu v študijnom odbore Sociálna antropológia
20190624_UK
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave
15. Júl 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského študijného programu v študijnom odbore Politológia
3817_2019
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave
12. Júl 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského študijného programu v študijnom odbore Politológia
RD/2019/1633/I/FSEV/SD
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
12. Júl 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského študijného programu v študijnom odbore Sociálna psychológia a psychológia práce
RD/2019/1634/I/FSEV/SD
0,00 € Slovenská akadémia vied, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied
9. Júl 2019
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
ubytovanie_katmalzar
0,00 € Slovenská akadémia vied Elif Katmazlar
9. Júl 2019
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
ubytovanie_vogels
75,00 € Slovenská akadémia vied Thomas Vogels
9. Júl 2019
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
ubytovanie_slana
0,00 € Slovenská akadémia vied JUDr. Marica SLANÁ,Bc.
9. Júl 2019
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
ubytovanie_haska
0,00 € Slovenská akadémia vied Rastislav HAŠKA,Bc.
9. Júl 2019
ZMLUVA o ubytovaní v ubytovacom zariadení SAV
ubytovanie_vuckovski
0,00 € Slovenská akadémia vied Blažej VUČKOVSKI,Bc.
9. Júl 2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri realizácii doktorandského študijného programu v študijnom odbore Sociálna antropológia
RD/2019/1601/IX/FSEV/USA
0,00 € Slovenská akadémia vied Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied