Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
32/2022
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav merania SAV, v. v. i.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
202261
Doplnená
2 056 186,93 € Slovenská akadémia vied Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
25/2022
Doplnená
1 814 450,64 € Slovenská akadémia vied Astronomický ústav SAV, v. v. i.
21. December 2022
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
37_22
Doplnená
2 994 879,32 € Slovenská akadémia vied Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
21. December 2022
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnaj formy podpory výskumu a vývoja
49/2022 - IFP na 2023
Doplnená
2 452 902,27 € Slovenská akadémia vied Ústav informatiky Slovenská akadémia vied, v.v.i.
21. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
Doplnená
619 656,88 € Slovenská akadémia vied Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
V./684/2022/R
Doplnená
2 717 436,90 € Slovenská akadémia vied Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja SAV a MÚ SAV
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja SAV a MÚ SAV
1 205 692,00 € Slovenská akadémia vied Matematický ústav SAV, v. v. i.
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
Doplnená
1 141 087,34 € Slovenská akadémia vied Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
20. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu v rámci programu SASPRO 2 č. 1220/02/03
D/1220/02/03
0,00 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
20. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
202212_ZPVVI-CSC_SAV
4 322 757,00 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
19. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
Doplnená
401 357,00 € Slovenská akadémia vied Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
2022/CSPV_ZoIFP/009
Doplnená
2 183 525,58 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
23/2022
348 830,00 € Slovenská akadémia vied Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, v. v. i.
16. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Uksav/491/H11/2022
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
16. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
02/2022
Doplnená
3 666 237,75 € Slovenská akadémia vied Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
16. December 2022
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
ZMLUVA o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Doplnená
1 414 303,95 € Slovenská akadémia vied Ústav geotechniky Slovenská akadémia vied,v.v.i.
15. December 2022
DODATOK č. 10 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja č. 202112_ZPVVI-CSČ SAV
DODATOK č. 10
931 258,79 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
14. December 2022
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Z97/2022/CBRB
50 000,00 € Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
12. December 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
1/2023
Doplnená
468 831,97 € Slovenská akadémia vied (poskytovateľ) Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i. (prijímateľ)