Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20231218_dehghan
0,00 € Slovenská akadémia vied Mohammad Dehghan
13. December 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20231208_mohamed
0,00 € Slovenská akadémia vied Ahmed Mohamed Omar Mohamed
13. December 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20231208_kovalev
0,00 € Slovenská akadémia vied KOVALEV Ivan
12. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
7
0,00 € Slovenská akadémia vied Slavistický ústav Jána Stanislava, Slovenská akadémia vied
12. December 2023
Dodoatok č. 6 k zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
6
0,00 € Slovenská akadémia vied Slavistický ústav Jána Stanislava, Slovenská akadémia vied
8. December 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20231201_shabeen
0,00 € Slovenská akadémia vied Shabeen Fatima
8. December 2023
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20231201_marincak
0,00 € Slovenská akadémia vied Doc.ThDr. Šimon Marinčák, PhD.
7. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov IF
26 661,42 € Slovenská akadémia vied Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied
7. December 2023
DODATOK č. 8 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja č. 202212-ZPVVI-CSČ SAV
DODATOK č. 8 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja č. 202212-ZPVVI-CSČ SAV
7 423 320,28 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
5. December 2023
DODATOK č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
15/2023
9 286,00 € Slovenská akadémia vied (poskytovateľ) Ústav orientalistiky, Slovenská akadémia vied, v. v. i. (prijímateľ)
5. December 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
78/2023
62 732,50 € Slovenská akadémia vied Ústav polymérov SAV, v.v.i.
4. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
26/2023
20 437,00 € Slovenská akadémia vied Ústav merania SAV, v. v. i.
4. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
UKSAV/417/H11/2023
155 301,77 € Slovenská akadémia vied Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
4. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve
Dodatok č. 7
79 323,71 € Slovenská akadémia vied Historický ústav Slovenskej akadémia vied v.v.i.
4. December 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 3/2021
UKSAV/406/H5/2023
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia
4. December 2023
DODATOK č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja č. 202212-ZPVVI-CSČ SAV
DODATOK č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja č. 202212-ZPVVI-CSČ SAV
7 434 503,28 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
1. December 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Dodatok č. 7
28 853,40 € Slovenská akadémia vied Matematický ústav SAV, v. v. i.
27. November 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20231122_tamer
0,00 € Slovenská akadémia vied Tamer Mahmoud Abdelrazil Tamer
27. November 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20231122_puliyil
0,00 € Slovenská akadémia vied Samgeeth Puliyil
21. November 2023
ACCOMMODATION AGREEMENT
20231116_borazjani
0,00 € Slovenská akadémia vied Nasim Borazjani