Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2017
Zmluva č. 1011/2017/SŠSŠ o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
1011/2017
10 000,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Október 2017
Zmluva č. 0667/2017/SŠSŠ o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0667/2017
36 250,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Jún 2017
Dohoda o vzájomnej spolupráci Slovenský zväz florbalu
Dohoda o vzájomnej spolupráci Slovenský zväz florbalu
0,00 € Dohoda o vzájomnej spolupráci Slovenský zväz florbalu Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
1. Február 2017
Zmluva č. 0049/2017/SŠSŠM o poskytnutí príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu v roku 2017
0049/2017
281 070,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Máj 2016
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0013/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0380/2016
0,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Január 2016
Zmluva č. 0013/2016/SŠSŠM o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0013/2016
179 860,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Máj 2015
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0008/2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
0306/2015
154 360,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0008/2015
105 860,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Apríl 2014
Dodatok č. 1 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0286/2014
110 800,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
16. Január 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0046/2014/SŠSŠM
52 800,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15. Júl 2013
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0200/2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0496/2013
105 600,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0200/2013/SŠSŠM
26 600,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. December 2012
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0056/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0907/2012/SŠSŠ
112 580,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. August 2012
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0056/2012/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
558/2012
103 000,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Júl 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0056/2012/SŠSŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu
397/2012
61 900,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Február 2012
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre oblasť športu
0056/2012/SŠSŠ
40 000,00 € Slovenský zväz florbalu - občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. December 2011
Dodatok č. 3/SŠSŠ k zmluve č.0085/2011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0898/2011
61 900,00 € Slovenský zväz florbalu, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Jún 2011
Dodatok č. 2/SŠSŠ k zmluve č. 0085/2011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0441/2011/SŠSŠ
57 200,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Máj 2011
Dodatok č. 1/SŠSŠ k zmluve č. 0085/2011/SŠSŠ zo dňa 23.2.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
0293/2011
39 200,00 € Slovenský zväz florbalu, občianske združenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
0085/2011/SŠSŠ
18 000,00 € Slovenský zväz florbalu Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR