Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Nájomná zmluva
CE č. 075/2023/OÚTT
6,88 € Obec Trenčianska Turná Ing. Peter Vašica
5. September 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
CE č. 057/2023/OÚTT
0,00 € Obec Trenčianska Turná Ing. Andrea Strechová
15. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov budovy športovej haly
17072023
450,00 € Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Heitec Slovensko, spol. s r.o.
9. August 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
CE č. 062/2023/OÚTT
0,00 € Obec Trenčianska Turná Martin Sivák
1. August 2023
Zmluva č. 2023/0690 o poskytnutí dotácie
2023/0690
600,00 € Letecko-modelársky klub 122 - Trenčianska Turná Trenčiansky samosprávny kraj
31. Júl 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
060723
0,00 € Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 Veselá veda Slovensko o.z.
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí grantu
2023/0943
2 200,00 € Letecko-modelársky klub 122 - Trenčianska Turná Trenčiansky samosprávny kraj
27. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Trenčianska Turná v roku 2023
CE č. 056/2023/OÚTT
600,00 € Obec Trenčianska Turná eRko-HKSD, územie Nitra
26. Júl 2023
Zmluva č. 2023/0568 o poskytnutí dotácie
2023/0568
800,00 € Obec Trenčianska Turná Trenčiansky samosprávny kraj
21. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Trenčianska Turná v roku 2023
CE č. 054/2023/OÚTT
250,00 € Obec Trenčianska Turná Slovenský červený kríž, Miestny spolok Trenčianska Turná
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Trenčianska Turná v roku 2023
CE č. 051/2023/OÚTT
400,00 € Obec Trenčianska Turná Základná organizácia Únie žien Slovenska
18. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Trenčianska Turná v roku 2023
CE č. 055/2023/OÚTT
1 500,00 € Obec Trenčianska Turná Letecko-modelársky klub 122 Trenč. Turná
18. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Trenčianska Turná v roku 2023
CE č. 052/2023/OÚTT
200,00 € Obec Trenčianska Turná Slovenský zväz telesne postihnutých
17. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
CE č. 049/2023/OÚTT
12 720,00 € Obec Trenčianska Turná Telovýchovná jednota Slovan Trenčianska Turná
17. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Trenčianska Turná v roku 2023
CE č. 053/2023/OÚTT
300,00 € Obec Trenčianska Turná Základná organizácia chovateľov poštových holubov Trenčianska Turná
4. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
CE č. 036/2023/OÚTT
0,00 € Obec Trenčianska Turná Marianna Blašková
8. Jún 2023
Zmluva o prenájme priestorov budovy športovej haly
15052023
360,00 € Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 AP Soft s.r.o.
8. Jún 2023
Zmluva o prenájme priestorov budovy športovej haly
10052023
504,00 € Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 EASYS, k.s.
31. Máj 2023
Protokol o odovzdaní vlastníctva pozemkov, ktoré tvorili verejný majetok (neknihované pozemky) z majetku SR do vlastníctva Obce Trenčianska Turná, k.ú. Trenčianska Turná, okres Trenčín
01130/2023-OV-0250109/23-00
0,00 € Obec Trenčianska Turná Slovenský pozemkový fond
14. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 81/2022/OaP
P81/2022
0,00 € Obecný úrad, Trenčianska Turná 86 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín