Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1467/2023-M_ODFSS
161 172,00 € Obec Trenčianska Turná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
CE č. 009/2023/OÚTT
0,00 € Obec Trenčianska Turná Andrea Červeňanová
31. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
CE č. 008/2023/OÚTT
0,00 € Obec Trenčianska Turná Martin Sivvák
24. Január 2023
Kúpna zmluva
CE č. 002/2023/OÚTT
83,33 € Obec Trenčianska Turná Západoslovenská distribučná a.s.
28. December 2022
Kúpno-predajná zmluva
684/22
0,00 € Mahrík Patrik, Trenčianska Turná Bytové hospodárstvo, s. r. o., T. Vansovej 1231/23, Revúca
22. December 2022
Kolektívna zmluva
39/2022
0,00 € Základná organizácia SLOVES pre Obecnom úrade Trenčianska Turná Obec Veľké Bierovce
19. December 2022
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
CE č. 134/2022/OÚTT
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Obecnom úrade Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná
12. December 2022
Darovacia zmluva
CE č. 118/2022/OÚTT
100,00 € Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná
12. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa 31.12.2010
35/2022
1 885,40 € Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná Obec Veľké Bierovce
12. December 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
CE č. 133/2022/OÚTT
0,00 € Obec Trenčianska Turná Mgr. Martina Porubanová
7. December 2022
Zmluva o prenájme priestorov budovy športovej haly Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
02112022
0,00 € Základná škola s materskou školou Samuela Timona,Trenčianska Turná 30 Vaillant Industrial Slovakia, s.r.o.
7. December 2022
Zmluva o prenájme priestorov budovy športovej haly Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
04102022
0,00 € Základná škola s materskou školou Samuela Timona,Trenčianska Turná 30 AP Soft s.r.o.
7. December 2022
Zmluva č.SMS2022/00691 o poskytnutí dotácie na sucho
SMS2022/00691
46 344,17 € Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná Pôdohospodárska platobná agentúra
1. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 083TN440001
083TN440001
88 488,77 € Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná Pôdohospodárska platobná agentúra
28. November 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
CE č. 115/2022/OÚTT
0,00 € Obec Trenčianska Turná Gabriela Mikušová
23. November 2022
Zmluva o prenájme priestorov budovy športovej haly Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
2022
178,50 € Základná škola s materskou školou Samuela Timona,Trenčianska Turná 30 Heitec Slovensko, spol. s r.o.
16. November 2022
Dodatok č. 9 k Zmuve o prenájme priestorov Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 za účelom výučby umeleckých predmetov
Dodatok č. 9
2 563,00 € Základná škola s materskou školou Samuela Timona,Trenčianska Turná 30 ZUŠ Nemšová
15. November 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/13/010/41
0,00 € Obec Trenčianska Turná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
9. November 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
CE č. 110/2022/OÚTT
0,00 € Obec Trenčianska Turná Michal Bulko
9. November 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
CE č. 109/2022/OÚTT
0,00 € Obec Trenčianska Turná Anna Prochácková