Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2022
Zmluva o spolupráci č. 71/2021/DK
448/2022/NPPC-VUŽV
10 174,50 € AGRO HN s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
16. December 2021
Zmluva č.SPP2021/00253 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe
SPP2021/00253
1 351,80 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
9. December 2021
Zmluva č.DZN05764 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN05764
11 512,53 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Február 2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 74/2020/DK
763/2021/NPPC-VÚŽV
2 376,00 € AGRO HN, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12. December 2020
Zmluva č.DZN04044 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN04044
9 346,13 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
26. November 2020
Zmluva č. 42672/2020/710 o poskytnutí dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení dodatku č. 2
42672/2020/710
1 126,41 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20. Júl 2020
Dodatok č. 01331/2020-PNZ -P40157/17.01 - AGRO HN, s.r.o.
01331/2020-PNZ -P40157/17.01
0,00 € AGRO HN Slovenský pozemkový fond
23. Jún 2020
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 89/2020
89/2020
0,00 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Január 2020
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1386/19
1386/19
0,00 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
13. Január 2020
Zmluva o poskytnutí služby č. 22/2019/DK
228/2020/NPPC-VÚŽV
2 442,44 € AGRO HN, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2019
Zmluva č.DZN01644 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach
DZN01644
8 104,94 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
30. Október 2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1221/19
1221/19
0,00 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 924/18
924/18
0,00 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 922/18
922/18
0,00 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Marec 2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 923/18
923/18
0,00 € AGRO HN, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
14. Január 2019
Zmluva o poskytnutí služby č. 23/2018/DK
243/2019/NPPC-VÚŽV
1 900,00 € AGRO HN, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
8. December 2018
Dodatok č. 2 k zmluve č. 71/2018/VDJ
Dodatok č. 2 k zmluve č. 71/2018/VDJ
1 320,00 € AGRO HN, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
10. September 2018
Zmluva o poskytnutí služby č 71/2018/VDJ
71/2018/VDJ
2 079,49 € AGRO HN, s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p.
4. December 2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 51/2017/DK
1965/2017/NPPC-VÚŽV
1 360,00 € AGRO HN, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
10. November 2016
Zmluva o poskytnutí služby č. 50/2016/DK
1828/2016/NPPC-VÚŽV
2 142,00 € AGRO HN, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum