Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. November 2022
Dodatok č. 1 k dohode o príležitostnom spoločnom Verejnom obstarávaní
MAGBO2200076
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Hlavné mesto SR Bratislava
27. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - kapitálové výdavky
1668/BC00/2022
44 000,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19. August 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
DNS-2022-08-85
5 500,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Divadlo Nová scéna
4. August 2022
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
AF3-170/2022
7 500,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Múzeum mesta Bratislavy
1. August 2022
zmluva o vzájomnej spolupráci
384/2022
7 500,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Galéria mesta Bratislavy
28. Júl 2022
ZMLUVA o spolupráci č.: ZOS/637/2022/BVS
ZOS/637/2022/BVS
840,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
26. Júl 2022
Zmluva o výpožičke časti nebytového priestoru č. ZSSK 804096183-001/VP2022
366/2022
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
25. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
284-2022
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
22. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
122-10-22
1,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
15. Júl 2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 286-2022
286-2022
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
4. Júl 2022
Zmluva o spolupráci
2022/007/001
7 385,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Zoologická záhrada Bratislava
1. Júl 2022
Memorandum o spolupráci
432/ÚKO/2022
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Slovenské národné divadlo
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
1065/BC00/2022
1 054 040,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. Jún 2022
Zmluva o spolupráci č. 29263/2022-SeSZ
316/2022
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
31. Marec 2022
Zmluva o spolupráci s partnerom návštevníckej karty BTB
SNM-GR-ZOS-2022/338
Doplnená
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Slovenské národné múzeum
30. December 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 523/BC00/2021
937/BC00/2021
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15. December 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - kapitálové výdavky
770/BC00/2021
95 000,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Ministerstvo dopravy a výstavby SR
1. Október 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
523/BC00/2021
1 004 040,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. August 2021
Zmluva o výpožičke časti nebytového priestoru č. ZSSK 804096183-001/VP2021
255/2021
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
26. Júl 2021
Zmluva o spolupráci č. 36242/2021-SeSZ
0223/2021
0,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.