Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022001671 "Verejný cintorín - vstupná časť", Rastislavova 83, Košice"
2023002293
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
17. August 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 4622EB (2022002019) - "Sadovnícko - architekt. revitalizácia vnútrobloku Jasuschova - Bauerova na sídlisku KVP"
2023001831
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
17. August 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 4722EB (2022002001) - "Opatrenia na zmier. a pris. sa nepriaz. dôsl. klímy - zlepšiť lokál. mikroklímu bud. MMK a jej pr. okolia"
2023001829
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
17. August 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 5022EB (2022002247) - "Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosova, Košice"
2023001830
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
17. August 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o dielo č. 5122EB (2022002308) - "Prvky Zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice"
2023001832
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
14. August 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022001671 "Verejný cintorín - vstupná časť", Rastislavova 83, Košice"
2023001815
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
12. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 2022002001 "Opatrenia na zmier. a prisp. sa nepriaz. dôsl. klímy - zlepšiť lokál. mikroklímu bud. MMK a jej pr. okolia"
2023001349
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
17. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2022002001 - Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - budova MMK a jej okolie
2023001056
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
6. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022002001 "Opatrenia na zmier. a prisp. sa nepriaz. dôsl. klímy - zlepšiť lokál. mikroklímu bud. MMK a jej pr. okolia"
2023000506
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
6. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 4422EB (2022001888) - "Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí - Košice"
2023000504
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
28. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 2022001671 "Verejný cintorín - vstupná časť", Rastislavova 83, Košice"
2022003145
0,00 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
12. Október 2022
Zmluva o dielo - Realizácia stavby "Prvky Zelenej infraštruktúry - MŠ Kalinovská 9, Košice"
2022002308
659 999,99 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
30. September 2022
Zmluva o dielo - projekt "Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Turgenevova - Lomonosova, Košice"
2022002247
714 666,66 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
31. August 2022
Zmluva o dielo "Sadovnícko - architektonická revitalizácia vnútrobloku Jasuschova - Bauerova na sídlisku KVP"
2022002019
402 666,66 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
25. August 2022
Zmluva o dielo - "Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom klímy - zlepšiť lokálnu mikroklímu budovy MMK a jej priľahlého okolia."
2022002001
802 091,63 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice
2. August 2022
Zmluva o dielo "Revitalizácia verejného priestranstva a parku pri Lidickom námestí - Košice"
2022001888
168 666,66 € EUROBAU, s.r.o. Mesto Košice