Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0029/2024
4 428 173,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0027/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0895/2023
51 259,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0738/2023
15 148,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0723/2023
41 700,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0211/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0706/2023
26 200,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. August 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0211/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0505/2023
6 400,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 0027/2023/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0346/2023
417 524,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Apríl 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0211/2023
78 600,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2023
0027/2023
4 261 765,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. December 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0025/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0755/2022
35 001,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0598/2022
50 000,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. August 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0025/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0515/2022
0,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0025/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0310/2022
193 396,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Máj 2022
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2022
0265/2022
58 700,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. Január 2022
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2022
0025/2022
4 410 481,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. December 2021
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2021
0901/2021
4 510,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17. September 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0741/2021
48 000,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Apríl 2021
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2021
0254/2021
13 687,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Január 2021
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021
0033/2021
4 404 418,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. November 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0009/2020/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0862/2020
331 045,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR