Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
266/2024
885 635,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
7. Jún 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
149/2024
33 900,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
5. Apríl 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
46/2024
86 100,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR