Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. September 2023
NZ 09-06-2023 Technické siete Bratislava a.s.
629/2023
4 002,00 € Technické siete Bratislava, a. Mestská časť Bratislava-Petržalka
18. Máj 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
20/23
502,20 € Technické siete Bratislava, a.s. METRO Bratislava a.s.
18. Máj 2023
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
TSB-2023/12/NZ
24 120,00 € Technické siete Bratislava, a.s. WOODELEKTRO-BAU s.r.o.
18. Máj 2023
Dohoda o poskytovaní centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní
TSB-2023/11/CVO
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. METRO Bratislava a.s.
5. Máj 2023
Zmluva o prenájme vozidiel
TSB-2023/13/NZ
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Vlastimil Staněk
5. Máj 2023
Zmluva o prenájme vozidla
TSB-2023/14/NZ
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Martin Trubač – JAM Elektrik
14. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
MAGTS2300016
5 753 922,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
TSB-2023/04/DZ
0,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava