Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Marec
2021
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb diagnostiky
0150/2021
3 362 101,20 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.
Marec
2021
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb diagnostiky
0152/2021
2 442 859,20 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.
Marec
2021
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb diagnostiky
0153/2021
2 062 483,20 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.
Marec
2021
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb diagnostiky
0151/2021
2 428 066,80 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
1.
Marec
2021
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb diagnostiky
0154/2021
2 085 728,40 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21.
Február
2019
Kúpna zmluva
19/2019
3 300 326,76 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Detská fakultná nemocnica Košice
14.
September
2017
Kúpna zmluva
373/2017
Doplnená
1 208 420,00 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
29.
Jún
2017
Rámcová dohoda
1202/2017
Doplnená
3 766 791,45 € UNIPHARMA – 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav reumatických chorôb
24.
Máj
2016
Kúpna zmluva
POZ 141/2016
Doplnená
1 912 218,85 € UNIPHARMA- 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
6.
August
2015
Rámcová dohoda na dodanie oplachových a perfúznych roztokov časť č. 5
261-2015-RD
1 113 393,60 € UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
12.
November
2013
Dohoda o uznaní a urovnaní dlhu uzatvorená podľa ustanovenia § 323 Obchodného zákonníka a § 585 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka v platnom znení
413/UNB/2013
Doplnená
2 833 779,47 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Univerzitná nemocnica Bratislava
29.
Október
2012
Dohoda o uznaní dlhu
POZ 326/2012
1 432 713,80 € UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
4.
Apríl
2012
Kúpna zmluva
1/031/038/2012
2 500 000,00 € UNIPHARMA, a,s, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina