Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2018
ZMLUVA č. M026/PL/2018 o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z prostriedkov získaných rozpočtovým opatrením z Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 04.07.2018 na základe žiadosti Ministerstva školstva, ved
M026/PL/2018
4 856,00 € SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí