Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-1-SK01-KA210-SCH-000084633
60 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
19. August 2022
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "[fjúžn] 17 – Spoznaj svet, ktorý máme doma" - strategická podpora
MAGDG2200022
25 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Hlavné mesto SR Bratislava
20. Apríl 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
D71/2023/13
25 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
12. September 2023
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na podporu projektu "(fjúžn) 18 - Porozumej svetu, ktorý máme doma" - strategická podpora
MAGDG2300219
24 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Hlavné mesto SR Bratislava
23. Marec 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-162-00416
20-162-00416
22 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu umenia
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023
0432/2023
20 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-163-01004
23-163-01004
20 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu umenia
20. December 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021
0951/2021
19 751,80 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. Február 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-163-01282
22-163-01282
18 500,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu umenia
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-161-03737
23-161-03737
18 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu umenia
11. Október 2021
Dohoda o grante
2021-1-SK02-KA153-YOU-000035688
15 630,00 € Nadácia Milana Šimečku IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
12. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-450-02214
22-450-02214
15 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
24. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-364-02318
23-364-02318
15 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu umenia
20. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie
D082/2020/13
15 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
19. November 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-450-02100
20-450-02100
Doplnená
15 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
28. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2022
0512/2022
15 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-410-01947
23-410-01947
15 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
14. September 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-162-02095
21-162-02095
13 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu umenia
3. Január 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-450-01951
21-450-01951
13 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
9. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-6754/2022-180
12 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky